Tháng Mười 2021

Nhập Hóa

Hồn cốt văn hoá siêu thoát, hoá thạch huyền thoại, ngợi ca bất tử: trường sinh trường cửu…

Continue Reading

Thông giao

Đồng nhập và nếm trải thanh âm muôn sắc…(Thông điệp tôn trọng nốt nhạc cá tính, nét riêng khác biệt: Nổi trội để tích hợp; Khác biệt không hận thù). 44 by nxtien on Sketchfab

Continue Reading

Nhập hóa

Thành quả lớn lao nhất của con người là giữ cho nhân loại bình ổn, an bằng. (Thông điệp lên ngôi thanh lặng). 43 by nxtien on Sketchfab

Continue Reading

Nghiệp chướng

Hoang dại hội tụ khát vọng tình yêu, khát vọng nguyên khai, tinh tế và nhẫn nhục, trầm uất nhưng ngạo nghễ. (Thông điệp gào thét tự do giải thoát như Chí Phèo- Thị Nở của nhà văn Nam Cao). 42 by nxtien on Sketchfab

Continue Reading

Nghĩa sinh

Chim thần Hoá Nhân: Ban sữa cho nhân loại. 41 by nxtien on Sketchfab

Continue Reading

Hồng hoang

Nhân tính không thể ẩn khuất – Vô cảm là chết. (Thông điệp thế giới công nghiệp không phát triển vô đối, nhân bản). 40 by nxtien on Sketchfab

Continue Reading

Hong Hoang

39 by nxtien on Sketchfab

Continue Reading

Hồng hoang

Cấu trúc tương lai. (Thông điệp kết nối vững bèn, thông điệp lan toả trí tuệ công đồng, nội hàm cộng đồng). 38 by nxtien on Sketchfab

Continue Reading

Hồng hoang

Tinh giản khúc chiết về khối; khát vọng nổi trội đòi quyền tự do, quyền sáng tạo. (Thông điệp vươn lên của con người thời đại mới). 37 by nxtien on Sketchfab

Continue Reading

Hông hoang

Phá vỡ và trào dậy, mầm nấm, mầm măng, bội mùa sinh thành. (Thông điệp bền vững). 36 by nxtien on Sketchfab

Continue Reading