Tháng Sáu 2021

Ngô Xuân Bính – Họa sĩ khám phá, người mở ra một hướng mới trong hội họa

Ngô Xuân Bính là nhà khoa học, là nhà thơ; tác giả của các ấn phẩm về phương pháp đặc biệt phục hồi sức khỏe về tinh thần và vật chất. Vào năm 2008, Trung tâm sáng tạo “Akvarins” đã giới thiệu họa sĩ Việt Nam, Ngô Xuân Bính với các tác phẩm hội họa của ông tại cuộc thi Liên hoan quốc tế “Truyền thống và Hiện đại” tại phòng triển lãm “Manhez” – Moskva. Ở thời điểm đó, […]

Continue Reading