Triều Dục 2

Nức thang giăng kết, nức thang chia nửa: Nức lên? Nức xuống? Đâu thật? Đâu giả? Ẳn dụ vô hình!

Nức thang giăng kết, nức thang chia nửa: Nức lên? Nức xuống? Đâu thật? Đâu giả? Ẳn dụ vô hình! Tức tưởi điêu ngoa… chỉ có “của nợ” to đùng buông lắc; Vừa nghịch lý trơ trẽn “thời gian”; Vừa đong đưa “đồng hồ” hóc hiểm… cho ý nghĩ vô cùng lương thế, cho ý nghĩ ựa chọn phân minh. (Thông điệp lương tri).