Phá Thống 2

Khối vênh vênh trêu ngươi, khối ngang bằng thẳng ngay bộc toạc, khối đen nhức ấm ách, khối căng tức phân trần, khối hồn hậu riêng tư một cục

Khối vênh vênh trêu ngươi, khối ngang bằng thẳng ngay bộc toạc, khối đen nhức ấm ách, khối căng tức phân trần, khối hồn hậu riêng tư một cục: ông Đùng bà Đoàng .(Thông điệp khát vọng tình yêu, thông điệp sinh sôi bền vững).