Thông Linh

Khó nhận đoán “phân minh” khối, khó tách bạch “chiều kích” thực hư…

Khó nhận đoán “phân minh” khối, khó tách bạch “chiều kích” thực hư… phân lượng ẩn dụ “lộn ngược sự đời” theo hướng phân tâm học – biểu mã “sinh thiết – nội soi”: “Phôi”! Nhũ hóa thân, nhũ mầm sinh! (Thông điệp kết sinh con người vẹn toàn).