Thiên Giới 8

Khối cồng kềnh bê vác, khối hẹn hò yêu đương, khối nhồi nhét ý nghĩ, khối thách đố phiêu diêu…

Khối cồng kềnh bê vác, khối hẹn hò yêu đương, khối nhồi nhét ý nghĩ, khối thách đố phiếu diêu… tia chớp “Đen” trùng lớp, tia “ám ảnh trí thông”, tia “vô minh” gây bão: vẫn phiên bản kết phôi bản thể gắn kết tôn thờ, sùng bái, “totem” phồn sinh. Ân dụ mưu sinh, ẩn dụ con “Lạc” cháu “Rồng”-trăm sông về biển. (Thông điệp tôn vinh vững bền tương lai).