Thiên Tình 1

Xu thế hội nhập đánh đố tính cách yếm thế… thiếu kiên nhẫn… thiếu “gan góc lì lợm”…

Xu thế hội nhập đánh đố tính cách yếm thế… thiếu kiên nhẫn… thiếu “gan góc lì lợm”… “chứng chãi chuyên nghiệp”! Làng nghề cơ chế “thị trường” hoặc tồn tại – bứt phá – giải thoát! Hoặc tắt lụi – mất bản sắc – có chăng “làm thuê” (tái hiện, minh họa , trang trí , hộ trợ nội thất…)! Không! Điêu khắc chạm gỗ truyền thống Việt Nam: Thừa khả năng – độc lập (đi tận cùng dưới dạng “decor” độc đáo – khác biệt sáng tạo)! Hoặc độc lập tự thân – ngạo nghễ sáng tác “Tác phẩm”! Thái độ – tư duy mới – khẳng định tiềm năng lay động hồn thức – bức xúc huyền sử – ồ à ma quái dục tính… năng nổ cởi thoát… cuộn lửa cá tính – phừng phừng đi lên! Thống thiết giãi mã cơn mê, phình chứa tấm thân hai nữa, vòng sáng luân hồi nhảy múa, những ông những bà mãn nguyện, phừng phừng khốc liệt ngân quang, cả làng mổ trâu khai hội, tục thờ tiên tổ hóa thiêng: Cho con cháu đàn đàn đống đống khỏe mạnh, bình an cơ nghiệp an lành… (Thông điệp gắn bó nối kết truyền thống).