Nghĩa Sinh 6 (5)

Ơi ông Đùng bà Đoàng, ơi làng trên xóm dưới, ơi lũng sâu núi cao: Hãy đốt lửa thổi gió, hãy đánh trống khua chiêng, thúc tù và dậy sóng…

Ơi ông Đùng bà Đoàng, ơi làng trên xóm dưới, ơi lũng sâu núi cao: Hãy đốt lửa thổi gió, hãy đánh trống khua chiêng, thúc tù và dậy sóng… tay chân to chắc khỏe, mông thân căng phồng nở, vật thiêng chồng chồng xếp xếp! Người thiên cổ “Mẫu hệ bà Đà” to vừng oai liệt… Bà hiển thân của đất, của nước – nhát đục toàn năng trân trọng tỏ tình: Lộ diễn cá tính tự tin – che trời khỏa đất – hồn hậu yêu thương. Cho rằng đạo trời hỗn mang, ma xó chứng giám tình phộc, tuyến tính ngay bằng cực khoái, cơn say vượt thoát nồng nàn, bịt mắt ngã lòng trào lộng, tài danh thiên phú đâu nhiều, phê phê nguyện ước lứa đôi, thổi phồng hoa lửa nồng ấm, bà Đà hồng hiện kỳ khôi, trậm tích năng động vượt khó, áp lực huyền thoại ngất trời, nhân duyên hương thơm quán thế, trí mãn lung thiêng quang trời… (Thông điệp vạn phúc cuộc đời – Di Lặc “Bà dân gian” ấm no đầy thóc).