Thiên Mệnh 42 (21)

“Cổ vật” cẩu lên từ hố Đông Sơn… cũ kỹ rỉ xanh, rỉ vàng năm tháng… bụng rỗng, ống xoắn… gắn kết hình chữ “Nhân”…

“Cổ vật” cẩu lên từ hố Đông Sơn… cũ kỹ rỉ xanh, rỉ vàng năm tháng… bụng rỗng, ống xoắn… gắn kết hình chữ “Nhân”… thoáng nhìn “cổ vật”… phóng to chiều kích: Lộ hiện công trình kiến trúc đặc biệt; Biểu đạt “cối xay” ống khói khổng lồ biến thể – văn hóa xanh ! Hòa hợp cảnh quan núi đồi trung du – cốt cách “thời gian” y trang – cởi mở! Sấm chớp mưa ngàn, toang hoang bạch nhật, cơn khát khẩn khai, xẻ ngang xẻ dọc nhận thức, can trường phừng phường đi lên, pháp tướng nhập đồng thực thể, bản tộc cá tính truyền thống văn hóa đi lên… (Thông điệp bứt phá, biến chất xám thành hiện thực – nối kết chính trực tương lai – đô thị thông minh ).