Thiên Mệnh 40 (20)

Người phụ nữ “thời trang bán thân”… được vô số “cổ vật” nưng đỡ – tấm lòng thành kính

Người phụ nữ “thời trang bán thân”… được vô số “cổ vật” nưng đỡ – tấm lòng thành kính: “Thần tượng cổ vật” – “biểu tượng giới tính thời đại” thông điệp gắn kết gửi gắm! Cấu hình chồng xếp tầng tầng, cuồn cuộn trào dâng, hồng hoa thắp lửa, muôn ngàn tháp nến: Đốt cho ngời đất, ngời người; Đốt long thành phá lũy: Không cần đầu to tai vuông hàm lớn, ta trẻ thơ thời gian, ta phây phây không gian, ta tính thiện quật ngã quả chuông đồng ngáng lối, bạn thiện vô ngần trong trinh, không sói mòn ma quái, không ê ẩm giản sốc, không cợt nhã trêu ngươi, ta bóp còi thả phanh bay cao, ngợi ca tranh đấu đi lên, bắt kịp cơ hội nhập cuộc, lao qua bóng đêm, ti tỉ thân phận làm gương, ti tỉ số phận bài học, ti tỉ khát vọng nhờ ta gửi gắm ta… (Thông điệp gióng trống phất cờ, đồng lòng muôn mối! Truyền thống hiện đại kế thừa đi lên).