Thiên Mệnh 39 (22)

Ngợi ca lãng mạn, tư tưởng phồn sinh… người đàn ông “ngồi trên bàn thạch” – sừng sững trái núi!

Ngự tọa “Ông đá – vừng đá – khối đá” chặt ních kết nối “một cục”: Sâu mà không “đen”, đanh mà không “nặng”… tụ đóng “bảy tòa” no tròn tinh túy… vạn hồn an lành! Ngợi ca lãng mạn, tư tưởng phồn sinh… người đàn ông “ngồi trên bàn thạch” – sừng sững trái núi! Đầu thẳng, vai ngang, chân thành, vách đứng – chễm chệ ngự trị! Nói với ta rằng: Bốn cõi một nhà – vạn giới đồng qui, không di không dịch! Đủ! Mãn nguyện bình an, tự nhiên tự tại vạn nghìn đâu cần thúc bách, tiết thông đâu cần vinh danh, man mát lời nguyền cổ mộ, đi qua bỏ qua muôn ngần, mong ước thanh thản yên bình con cháu đời kiếp kiếp… (Thông điệp linh khí đất trời – suy tưởng khí lực khai hóa tự tin đi lên).