Thiên Mệnh 41 (23)

Giăng giăng vươn cao, giăng giăng đồng phối, giăng giăng một mối, táo tợn tương cầu…

Đen nhánh, chắc ních – tòa cao từng sừng sững… chiều kích khổng lồ – vệt sáng “trắng trong” – không đen – không “đá”… liên tưởng gây sốc – kết nối bốn tòa cùng vô số dãy ngang, vách dọc… biến tấu đa lớp, “cách điệu hình học” lên khuôn: Nhà người – Người nhà – hiện hiện ẩn dụ “nhân dục toàn cầu… giăng giăng vươn cao, giăng giăng đồng phối, giăng giăng một mối, táo tợn tương cầu… giao hưởng diệp khúc vạn hồn nhập hóa, ta ca nghìn khúc thiên bôi, cửu trung lòng mong ước nguyện, tỏa cơi một nắm vun đầy, phóng ngang ngớp hồn con trẻ, phồn sinh càng lắc càng đầy, ong vàng động phòng khuê chúc, tương duyên một nắm hao gầy, trời ơi cỗi lòng thao thức, trái tim siêu dẫn thành bình, ngữ cảng cao cao nghìn tháp, bắc cầu giải yếm qua thăm, mong kết nghìn vàng đáy nước, lộ thiên thiên kỷ triệu năm… (Thông điệp ngôn ngữ tình cảm; Thông điệp đại đô thị thông minh; Thông điệp đồng pha).