Thiên Mệnh 36 (18)

Mảnh ghép văn hóa thời gian lồng lộng giăng giăng cơn mưa, tài danh thiên phú đâu nhiều, lệch pha mờ ảo..

Khối tròn ống nước… “cổ vật” ông bà còn sót… phạt lở “vô đối”, chồng giằng kết nối “ thiên thẹo chồng giường” bức bối không đơn giản? Không “bình thường chơi chơi”? Khối xuyên tâm thức, đóng mở ý nghĩ tinh khôi, đưa đẩy tằm vàng dệt kén: Ù… ụ… trùng trùng giăng kết, tụ nối ngàn sông biển cả… vô thẳm nhận thức chất chơi, thớt đá ồm ồm chít chét đổ vở, mảnh ghép văn hóa thời gian lồng lộng giăng giăng cơn mưa, tài danh thiên phú đâu nhiều, lệch pha mờ ảo dánh mất cơ hội kinh cong nuối tiếc, thông trí duy nhất hợp duyên vượt thoát nồng ấm thời cuộc… (Thông điệp đi lên, thông điệp truyền thống hiện đại).