Thiên Mệnh 32 (33)

Khối đen, nén căng tức… cơ hồ keo dính sinh thực cặp đôi: Bất phàm giả định ngôn ngữ không lâm biện, giải nghĩa phù phiếm, minh hoạ câu chữ!

Khối đen, nén căng tức… cơ hồ keo dính sinh thực cặp đôi: Bất phàm giả định ngôn ngữ không lâm biện, giải nghĩa phù phiếm, minh hoạ câu chữ! Ở đây – thông điệp tạo hình thị giác trực chỉ! Tư tưởng quán thế “áp chế” tiếp nhận tự nguyện; “Áp chế” thoả thuê tinh thần thiên năng bẩm sinh, tinh thần hiện hiển vô thường chân thiện… kích hoạt chuỗi cảm xúc khai tỏa tâm thế ý nhận sáng tạo, thẩm nhận, truyên ngôn tranh đấu dành dật hạnh phúc, văn đàn giấy trắng mực đen, nô nức hiện sinh thả hết lòng thành nhập cuộc, hỉ nộ chân tình, giăng giăng nhân hậu mở đường hừng hực phức hợp, câu chuyện không còn cho anh cho tôi, vùng sáng không chỉ bên phải, bên trái… hiếu năng không chỉ cọng đồng dân tộc quốc gia… đây là thời đại, là tương lai, là lẽ sống còn nhân loài: Chỉ có âm dương hòa hợp, chỉnh chu bền vựng, gắn kết hài hòa, cân bằng tôn trọng thiên giới… (Thông điệp trí tuệ con người thời đại mới).