Thiên Mệnh 29 (32)

Sinh thực kết lứa, đẻ con đẻ cái… biểu đạt cặp đôi trải dài “lũng núi” – suối ngàn “ánh đen” lồ lộ phô diễn “thiên năng” đất trời ban tặng..

Nhà nghiên cứu lịch sử tư tưởng xã hội Đỗ Lai Thúy viết: “Ăn quả cấm mà không bị trừng phạt.” lời tựa trong cuốn Hồ Xuân Hương hoài niệm phồn thực. Cảm ơn ông ý tưởng vinh thành “động dung” không ngợp bởi tính duybiệt, phản biện nghịch lý cái “tục” và cái “không tục”: Sinh thực kết lứa, đẻ con đẻ cái… biểu đạt cặp đôi trải dài “lũng núi” – suối ngàn “ánh đen” lồ lộ phô diễn “thiên năng” đất trời

ban tặng: Của nả “mẫu ruộng”; Cột lim “ngầu ngầu”! Đấy là phát hiện sáng tạo, minh triết của Ông về Hồ Xuân Hương (nhà thơ thiên tài với con đường riêng biệt – về với dân gian từ đỉnh cao thời đại – Mã tình dục của bà là Mã tình dục vũ trụ! “Chuyện ấy” bao đời không chỉ chức năng duy trì nòi giống; Không chỉ là “đặc hãn” quyền trị riêng của giới mày râu – tuyên ngôn của bà: “Thú vui hưởng thụ” công khai tước bỏ quan nhiệm đóng khung ràng buộc, đặc quyền “tư tưởng nhân văn cởi thoát” khác hẳn với Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Du… ít nhiều vẫn trung thành với kinh điển Nho giáo đã trở nên khô cứng! Thông điệp đạo đức học, trả chân lý cho chân lý).