Thiên Mệnh 26 (31)

Ông Chằng bà Chằng chạm mông, kề vai “của nả căng đầy”, tấm thân bất toại: Đầu, mình, chân, cổ, “chim trời”, “cá nước”… toạc ra, phô..

Tách – nối, xỏ xiên ý nghĩ, vòng vo vô lượng – thai nghén trồi lên, tạo kén vu vơ… đối nghịch – thuỷ chung, chen chúc toạc ra, nhen nhú sự “đời” nên duyên rắc rối! Ông Chằng bà Chằng chạm mông, kề vai “của nả căng đầy”, tấm thân bất toại: Đầu, mình, chân, cổ, “chim trời”, “cá nước”… toạc ra, phô: “Đá” – đúng “Đá”… cắt lở gồ ghề, vuông thành chém cạnh… có chăng – thời gian sơ sơ bào mòn “trơ trơ một đống”! Trời trao phúc phận, hạt mầm nồng nàn trồi lên, rồng thiêng đất trời một mối, nức người , nức hoa tiên quý, đồng hống ôm nhau to phè bích ngọc sa thạch đen cao quí , khai mở ngôn hạnh, chiếu thẳng ánh quang, trời ấm mẹ đùng cha đoàng con trẻ… (Thông điệp giao duyên đầy căng nồng ấm)