Thiên Mệnh 24(30)

Biến thể không minh họa “cấu hình thời cuộc”… “nặc danh ngầm định cuộc chơi”…

Nhân hóa Chàng – Nàng: Hai nửa áp đôi? Hai nửa ngập ngừng? Hai nửa nối kết? Ừ à tách chia? Nàng to đùng để chứa! Chàng nhỏ thó gồng thân, chặt góc “kỷ hà”! Biến thể không minh họa “cấu hình thời cuộc”… “nặc danh ngầm định cuộc chơi”… đối trọng áp nén “con mắt tư duy” suy biện – tự nhiên đồng nhập “thiên giới cuộc đời”… cấu trúc “cảm xúc lên ngôi”- tiếc cho ai bỏ qua: Không nhìn! Không thấy! Không hiểu! Không yêu! Triệt tiêu cơn mơ mùa xuân, bản thiện ngắc ngứ vọng động, tiềm ẩn vô số rối rắm trắc ẩn vô cảm, chấp chới xa mạc mù xa, thói quen lập lờ ngắc ngứ, hình thái quái đản lên khuôn, nguồn cơn phi lí ngớ ngẩn, tiến hóa thụt lùi hành vi! Không con người thời đại – kỷ nguyên sức sống tươi nguyên xanh – trí tuệ đi lên… (Thông điệp thái độ cộng đồng – kỷ nguyên tương tác – tương hợp – chấp nhận khác biệt ). Nhìn – thấy – hiểu – yêu . Nguyễn Quân. NXB thế giới. 2020.