Thiên Mệnh 22 (29)

Khai nhãn giới an lạc… “trống rỗng”… giáo độ “cột kinh” – thông quang liền mạch – siêu hình, giác độ!

Đài hoa liên tưởng! Cánh hoa úp mở đen nhức… gợi cảm giác mơ hồ óng chuốt, mơ hồ rên vọng, mơ hồ đong đưa, mơ hồ siêu thoát: Khai nhãn giới an lạc… “trống rỗng”… giáo độ “cột kinh” – thông quang liền mạch – siêu hình, giác độ! Mở đóng vô cùng… tưởng không thể mà áp đầy; Tưởng không không mà “tướng pháp”; Chiếu ảnh “Đế tròn ôm khuôn”; Hai tay quán thế lồng chắc, thân trụ thẳng ngay vút cao… thỏa ước khát vọng, nhập thần nhảy múa mê say hội mùa, hết sức trầm ổn, thanh lặng, tán cây bung ra che chở, chủ thể có hay ình dị cân bằng, đâu đấy cơn mưa mùa hạ, man mác gió lộng trưa hè, tinh khôi trào lộng thiên ý, ngân ngân tiếng ai thỏ thẻ, bầu trời hiến dâng, vô vàn hiếu động nhập cuộc , thiên khởi mầm chồi thỏa thuê cười, lan tỏa thế gian… (Thông điệp đi lên dân tộc thăng hoa).