Thiên Mệnh 20 (28)

Cơ ngơi chứng giải đạo tình, thức ngộ y trang tướng pháp, phính phồng thế giới nhân hóa…

Mạch khí tinh khôi, lừng lững hiệu ứng chồng xếp bề thế: Dọc ngang muôn trượng, vươn thẳng chín tầng: Không có chỗ cho bản tính yếm thế nhút nhát, lưỡng lự phân vân; Không có chỗ cho mân mê tỉ mỉ, nhõng nhẽo làm duyên! Bản thể – tuyên ngôn âm – dương rạch ròi – liền mạch – kinh ngạc tinh thần nổ tung vượt cản! Cơ ngơi chứng giải đạo tình, thức ngộ y trang tướng pháp, phính phồng thế giới nhân hóa, ngao ngán thiên giới ảo giả, bắc cầu thiên địa quán anh, lật tung cơ ngơi trá hình lỏng lẻo, luận tội kết bằng lên khuôn: Chín tháng mười ngày sinh nở, mẹ tròn con vuông đất trời… không dành ngôi thứ lép kẹp, chúng con hiển thân bề thế, đanh trong nguồn hướng đi lên… (Thông điệp sức sống thời đại mới).