Thiên Mệnh 14 (10)

Tổ tò vò chứa “Âm – Dương” khắc khoải – chồng xếp dàn giáo “ pháo thiên lôi” nguồn cơn khai mở

Khoảng trống mênh mông những công trình lớn ( đô thị thời mở cửa: Có khoảng trống thiếu hụt không gian văn hóa, không gian nghệ thuật đương đại, thiếu tụ kết, vùng sáng mang dấu ấn khác biệt… thiếu huyền sử cội nguồn cho con cháu – “tổ tò vò” gọi huyền linh; Tổ tò vò chứa “Âm – Dương” khắc khoải – chồng xếp dàn giáo “ pháo thiên lôi” nguồn cơn khai mở: Bỏ bê máng nước, biến đổi khí hậu khó lường thiên cuộc, mầm loạn không ngừng sinh phôi… trầm luân cam chịu sao đang, xương cốt hồn khí bao giờ bình an…(Thông điệp đắp tô di ấn đô thị thông minh – đô thị nối truyền thống và hiện đại).