hồng hoang 8

Thảo nhân – bừng tỏa – tính xuất thần của con người kỷ nguyên thời đại mới: Không ưu tư trầm cảm, không soi cứu nhõng nhẽo, không o ép tính cách, không thói đời mị mê… (Hành trang của mẹ, năng lượng nguyên khai, thông điệp bùng nổ của cá tính bộc bạch).