Thiên Giới

Vượt cạn- Biểu tượng trồi sinh lứa đôi cùng gánh vất vả mưu sinh. (Thông điệp trách nhiệm văn hoá sống ân tình gia đình và xã hội). Vượt cạn- Biểu tượng trồi sinh lứa đôi cùng gánh vất vả mưu sinh. (Thông điệp trách nhiệm văn hoá sống ân tình gia đình và xã hội).