Thiên Mệnh 38 (19)

Chuyển động nhập diện, sinh động nguồn thức Đông Sơn vẻ đẹp hồn hiện trời ban, thiên năng quyền pháp..

Ẩn dụ hình tượng “Đập nước” trụ đất “cối xay”… “ống khói” – kết nối cởi thoát: Lòng đập chứa vô vàn sinh thể! Cong cong phè phè có chửa – đúng hệt hình máng khổng lồ đầy nước – có chửa! Vòi lùm lùm “ống quay”! Biểu tượng “máng thần”: Du kết huyết mạch văn hóa Đông Sơn, cội nguồn thần vóc Việt – tinh thần đồng loại gắn kết! Tôtem – Logo phồn sinh! Chuyển động nhập diện, sinh động nguồn thức Đông Sơn vẻ đẹp hồn hiện trời ban, thiên năng quyền pháp ma dại, ứ à đâu phải không tự nhiên – ứ à hành thông tư nhân tự tại, tác hồi luân hóa cõi phật, đâu chỉ cảnh giới tâm nhận, tác trí thông thức ý nhận văn hiến dân tộc, kết tỏa cội nguồn, kiêu hạnh đồng hống thời đại đi lên, mảng kiềng ba chân đanh chắc, đâu chỉ chức phận tái sinh, thức ngộ bùng nổ an lành nhập thế – đi lên thời văn minh khai tỏa… (Thông điệp thừa kế phát triển: Khối tích ngang bằng xổ ngay, vươn thẳng sừng sững đất trời).