Thiên Giới 11(9)

Trào từ đất… nén cảm xúc… hồ hởi kể chuyện, kết nhau cầu ước, mong mỏi yên lành…

Cặp cặp đối diễn ôm nhau – giăng nối đàn ông “sinh sản” – đỉnh “chóp măng” trồi sinh: Đơn giản – khỏe, mộc mạc khỏe! Trào từ đất… nén cảm xúc… hồ hởi kể chuyện, kết nhau cầu ước, mong mỏi yên lành… bi kịch “hàng tôm”, “hàng tép” phảng phất đâu đây? Hay lãng quên… nhường chỗ hàm nguyện – cấu thành viên mãn – tích cực – phối thức hợp duyên! Oằn mình tương lai chất chứa, thông reo giãn cách lộ thiên, kỳ vọng cuộc chơi thờ đại, thông thống mô đun trác tuyệt, chồi lửa hay là tháp bút, trí mầm hay trụ thăng thiên, mảnh ghép đa từng văn hóa, không có lọc lừa nhún nhường, tất cả ngửa bài cầu tiến, lộ trình nhân thế phân minh, thẳng ngang nối liền trên dưới, cột đỉnh cái chết Óc Eo đưa duyên… (Thông điệp đi lên: “Con cha – nhà phúc”).