Hồng Hoang 27 (79)

Tính hai mặt sấp ngửa, ranh giới mong manh – trời đất nuôi sinh, khí thiêng vun thành, nhục cốt da thịt bố mẹ đắp kết

“Phồn thực” phép thử chủ ý siêu phàm ghi nhận, biện minh khoác áo lý tưởng cơ hội chủ nghĩa tham dục. Tính hai mặt sấp ngửa, ranh giới mong manh – trời đất nuôi sinh, khí thiêng vun thành, nhục cốt da thịt bố mẹ đắp kết: Đối nghịch chủ nghĩa vô đối sinh thực quá đà… khởi khai tội lỗi. Hiệu ứng phổng phao lưng ngực nõn chồi, đóng khuôn ứ ứ nguồn nước, song thúc mầm cây kết giao, đào bới ân huệ khởi sắc, giải tần khát đói mặt trời, chớp cơ hội sao băng… (Thông điệp văn hóa Venus thời tiền sử… bầu sữa viên tròn, bụng chứa trăm trứng – tinh khí đất trời, khát vọng trồi sinh ).