Thế Thái 3

Chàng “ngả ngớn” đầu ngước lên và “của nả” rướn lên… tội mặc định bẹp dí “hóa đá” – hòa vào hư vô

Chàng “ngả ngớn” đầu ngước lên và “của nả” rướn lên… tội mặc định bẹp dí “hóa đá” – hòa vào hư vô; Nàng sắc diện “kiêu sa” tấm thân vàng vút thẳng – khối nghịch lý giải đáp thầm mỹ giá trị “nhân bản”: Ằn dụ – niềm kiêu hãnh lứa đôi bền vững! Trải nhiệm giới tính không thiên thẹo bất lương – không lãm dục phỉ đối xứng. (Thông điệp lý trí sống – tình yêu linh thiêng).