Đồng Nhập 1

Tràn căng quả trứng, cố mai rùa khổng lồ bọc che “trứng thần trồi hai chóp đầu cặp đôi đồng quê” thật ngộ, thật yêu, trong vắt vào đời..

Tràn căng quả trứng, cố mai rùa khổng lồ bọc che “trứng thần trồi hai chóp đầu cặp đôi đồng quê” thật ngộ, thật yêu, trong vắt vào đời: Khối tích nén chặt, tượng trưng giá trị đồng lòng gắn kết, nội hàm găm đóng” ý tưởng thề hóa khát vọng biểu dương – khát vọng gắn kết giá trị “tinh thần nhân văn”. (Thông điệp núi đôi, thông điệp kết giao bền vững, tồ ấm gia đình, tổ kén sinh sôi).