Nhân Linh 2

Sinh phôi, tụ kết tròn đầy – tích hợp theo hướng tinh giản “bọc nén” bánh chưng bánh tét – cơ thề cắt phạt thả buông không thương tiếc…

Sinh phôi, tụ kết tròn đầy – tích hợp theo hướng tinh giản “bọc nén” bánh chưng bánh tét – cơ thề cắt phạt thả buông không thương tiếc… giữ lại vài phần le lói “cấu trúc giải phẫu” cố khe thoát tránh nặng nề ục ịch… tác phẩm ẩn dụ mẫu tử – lứa đôi dưới hình tượng voi con nương voi mẹ rủ rì. (Thông điệp kết nối lan tỏa vững bền…).