phong cảnh 17

Tỏa rồi hợp, bãi phù sa đang bồi, vạt chín vàng pha sắc xanh của lúa – vụ mùa đang rộ. (Thông điệp liên tưởng ký ức huyền thoại).