Thông Điệp 3

Chỉ đoái hoài “thời gian”, chỉ tượng trưng – ẩn dụ! Khái quát “quá đủ”!

Đàn ông đàn bà “ướp xác” – khô keo – cơ thể vô hình không chỗ nhận biết – từng phần bộ phận vô đối, lập lờ? Chỉ đoái hoài “thời gian”, chỉ tượng trưng – ẩn dụ! Khái quát “quá đủ”! Dồn nén quá đủ – ký ức đói nghèo chiến tranh, ký ức lột trần vô vọng, dị ứng bóng tối, rỗng nát lưu đọng, cố hữu hưởng lạc, long vong lạc lối…ngu ngơ đêm đen, trút kiệt khát vọng hồn vía, ý nghĩ trồi ngược quái đản, vô vàn gây hấn tang thường, vật vả căn thức, lập lờ tràn ngập hóc tối, đụng buốt thân phận khổ đau, vo tròn nhấn chìm số má, hiến dâng tấm xác mù khơi, đoạn tuyệt lẽ sống cá tính danh phận – mất tính tự quyết, cuộn cuộn thác lũ bin bang, đốt phá cõi thiêng lòng tin! Không! Không thể tắc nguồn cảm hứng – sinh tồn đặc ân trời cho, đấu tranh dành dật sự song,muôn đời sinh linh nhiệm màu… (Thông điệp thời gian).