phong cảnh 18

Hậu duệ thời đại mới: Cầu ước hành trang khởi nghiệp, nối tiếp cha ông, nối tiếp huyền sử khánh linh. (Thông điệp tinh thần thời đại mới, biểu tượng khánh tiết linh khí cốt lõi dân tộc).