Nhập Hóa

Gồng gánh tương lai, gồng gánh cho thế hệ kế nối- Sinh nở cuộc đời. (Thông điệp tổ ấm hạnh phúc gia đình).

Gồng gánh tương lai, gồng gánh cho thế hệ kế nối- Sinh nở cuộc đời. (Thông điệp tổ ấm hạnh phúc gia đình).