Ngộ Duyên

“Trồng nụ trồng hoa” trồng người khai sáng. (Thông điệp văn hoá nội soi: hoang sơ và khác biệt; truyền thống và hiện đại; tre già măng mọc).

“Trồng nụ trồng hoa” trồng người khai sáng. (Thông điệp văn hoá nội soi: hoang sơ và khác biệt; truyền thống và hiện đại; tre già măng mọc).