Âu Nhân

Cội nguồn- Vòng xoắn tiến hoá: Chung tay vực dậy, chung tay bay cao, chung tay đoàn kết. (Thông điệp gìn giữ bản sắc văn hoá cội nguồn yêu thương).

Cội nguồn- Vòng xoắn tiến hoá: Chung tay vực dậy, chung tay bay cao, chung tay đoàn kết. (Thông điệp gìn giữ bản sắc văn hoá cội nguồn yêu thương).