Nhân Mạc 7

Không gian “hóa thiêng” liên kết các mảng dẹt đồng trục “bản phiến”, “cờ phiến” càng phồng trước gió, thúc đầy dâng trào

Không gian “hóa thiêng” liên kết các mảng dẹt đồng trục “bản phiến”, “cờ phiến” càng phồng trước gió, thúc đầy dâng trào – “cờ phiến vũ hội” gối thân “rùa” nghìn kiếp, gối “thổ địa”, “thổ công” phát lộ ánh quang… tạo hiệu ứng bề thế tung hoành bay lên – biểu tượng: Hóa thiêng (Thông điệp đồng hiện tình yêu, thăng hoa hạnh phúc)