hồng hoang 17

Dậy thì – trỗi dậy. (Thông điệp khát vọng giấc mơ – hành trang vào đời…).