Nhân Mạc 6

Bè ra gắn kết, chắc nịch mai rùa, thân rùa, đầu rùa “nhập hóa triệu nãm”, bản thể tinh thần “vô thường” đồng mạch!

Bè ra gắn kết, chắc nịch mai rùa, thân rùa, đầu rùa “nhập hóa triệu nãm”, bản thể tinh thần “vô thường” đồng mạch! Khối điêu khắc nặng, khỏe, đen nhánh, bay thoát – nhờ phạt góc bất thường; Nhờ nét chuyển tinh tế dứt khoát… cho ý niệm “thoi cửi tạo hóa”. (Thông điệp hóa thân, thông điệp kết nối đoàn tụ gia đình, dân an quốc thái).