Thống sứ 2

Tạo giác hình khối – cảm giác cặp đôi “nghìn trượng”, cặp đôi kiêu hãnh thề hóa “siêu nhiên” tượng trưng nhân ảnh phi thường..

Tạo giác hình khối – cảm giác cặp đôi “nghìn trượng”, cặp đôi kiêu hãnh thề hóa “siêu nhiên” tượng trưng nhân ảnh phi thường, cường điệu “ần dụ” căng phồng nờ nang, thanh cao bề thế… cồ và đầu “tinh cầu” vũ trụ giăng giăng bay! Cảm xúc giăng giăng “yêu” chế ngự cuộc đời! Họ thẳng vút đội tương lai – sống cho tương lai – hành động tương lai. (Tượng đài: Thông điệp phát triền dân số vững bền, Trái đất xanh vững bền).