hồng hoang 7

Con trẻ bùng lên, khoẳng khắc say mê đắm chìm trong màu sắc: Dòng chảy tuổi hoàng niền phừng phừng sinh sôi, phừng phừng nhạc diệu… quang phổ xô nát diệu kỳ!