HỒNG HOANG 56

Người đàn bà “quá cỡ” hét – hát… Người đàn bà quá cỡ tung nhảy dị thường, khối tích như tác phẩm điêu khắc “kim tự tháp” lộ hiện trong thế giới màu “nổ” đa sắc – trượt khỏi tái hiệu ứng không đồng pha “sắc cầu vồng bảy màu” cho ý niệm tinh khôi sáng tạo. (Thông điệp hội mùa, thông điệp sáng tạo hòa bình).