HỒNG HOANG 41

Vũ điệu bay, bay trong hương toả cuộc đời, bay cho thanh âm hòa tấu, bay cho diệu khúc được hét: Tôi yêu! Tôi được yêu! Cảm ơn cuộc đời! (Thông điệp thăng hoa miền an lạc).