hồng hoang 53

Nữ nhân khỏa ước, nàng cong cớn đùa cợt, nàng vặn vẹo bất thường… Tràn ngập nội lực như tia lửa hoàn nguyên… Nàng chọc chạch trêu ngươi ý nghĩ, đồng vọng thị giác, xoáy cảm hứng siêu tốc hành tiến. (Thông điệp tương lai, tự tin tự do đi lên).