Hồng Hoang 22 (74)

Căng tròn – nén chặt… bện đôi, bện lứa một khối… “của đồng hống” trình làng, trình chạ… duyên phận “đầy vơi”… họ hiện hiện “pháp hình hoàn hảo”

Căng tròn – nén chặt… bện đôi, bện lứa một khối… “của đồng hống” trình làng, trình chạ… duyên phận “đầy vơi”… họ hiện hiện “pháp hình hoàn hảo”: Giăng mối ngàn năm “trời ban đất tặng”… cặp đồng hống ông bà kiến tạo “nội hàm duy lí”, tâm khảm lay động… cảm xúc khép kín khoảng trống “vô minh” trần trụi – bất chợt lóe bừng… hồn thức “lộng trào” – huyền sử lên ngôi. Trông nựng lắm, đỉnh phê cả đời ngút trời, hướng đông thiên quí thánh nhìn, hướng tây tù mù xa khơi đắc thọ, triều thức ba ngôi, ong ong vang động thiên chức, râm ran sống động nghìn phương, màu trời thiên hằng nồng ấm, tố thành giăng nối sóng trào, thiên toang cuộc tình duyên phận nghìn năm văn hiến sinh sôi, tái hợp đất trời lồng lộng, thiên tích bích ngọc ông Đùng bà Đà lên ngôi…(Thông điệp tri ân! Thông điệp tấm lòng! Thông điệp khó đoán định chất lượng sống)