hồng hoang 52

Người đàn bà trình diễn, người đàn bà vung tay, áp tay “trực phô” cơ thể tạo tác phá cách, “trực phô” diễn màu phá cách trên bề mặt 3D bồng bềnh – nhân vật tồ tồ nhưng không phô tạp, nhân vật lồ lộ nhưng không tục danh, nhân vật phây phây rất duyên đằm thắm… Phong thái đồng nhất tay chơi “phong cách” cố tình vung vẩy, cố tình bẻ cong cấu trúc nhưng lại càng lộ hiện tài tình cấu trúc. (Thông điệp khai mở).