Hồng hiện 9

Màu nét giáo động phá tung kết cấu, phá tung mô tuýp “truyền thống” cứng nhắc… Tác phẩm như bản thể “hoành tráng” bích họa trên quảng trường thời đại: To đùng bồng bềnh không gian thời gian – cồng kềnh kích hoạt hiệu ứng thẩm mỹ: Ong ong tự do, ong ong tự tại, ong ong bão bùng. (Thông điệp cá tính đi lên, cá tính trí tuệ không ngừng).