Thiên Mệnh 21 (14)

Mở bung vựa lúa, mở bung kho vàng kho bạc, đồng thau chum đá, kết đỏ lửa trời… hua… hua… muôn ngàn người khai khẩn!

Quá bất thường! Khác biệt: Thân gỗ nghìn năm đục rỗng – thuyền mộc chèo chống vượt ghềnh… hình tượng liên tưởng tù và ù… ù… trống đồng tùng… tùng… mở hội: Mở bung vựa lúa, mở bung kho vàng kho bạc, đồng thau chum đá, kết đỏ lửa trời… hua… hua… muôn ngàn người khai khẩn! Hua… hua… muôn ngàn người xây thành đắp lũy, biến cổ thành kim: Có ông có bà, có già có trẻ, đàn ông đàn bà… cách tân… hình hóa – dìu nhau hua… hua…không một sớm một chiều bốc hỏa, há dễ nghìn năm tổ tiên, chế diễu thiên cơ bần hàn, lồng lộng ao giới tâm giới, tự do không gian trác tuyệt, muôn ngàn ngọn nến ẩn dụ, hạnh phúc phương phường nghe thời gian… (Thông điệp kết nối muôn đời – dồn trí lực đi lên)