hồng hoang 5

Thành tựu lớn nhất của con người là giải thoát, con người thoát gông cùm khổ đau:Tư thế nhập đồng cởi thoát không có gông cùm trung cổ; Không man rợ hắc ám chiến tranh. (Thông điệp vũ điệu ngày mới, tự do và thăng hoa bác học).