Thiên Mệnh 23 (15)

Lồi căng hõm sâu, phiêu phiêu phi cân xứng, tức tưởi phản biện lối nhìn xưa cũ – thêu dệt huyền hoặc “ ngoài đời”…

Khó chấp nhận, khó đoán biết chiều kích nội hàm – ảo giác huyền sử cổ kính đình làng ùa ra, hố khảo cổ trồi lên… chưa làm sạch: Lồi căng hõm sâu, phiêu phiêu phi cân xứng, tức tưởi phản biện lối nhìn xưa cũ – thêu dệt huyền hoặc “ ngoài đời”… mê muội đức tin, ngu dốt giáo điều, khô cứng cảm quan mô phỏng… bắt chước máy móc ngoại hình. Đứa bé trong ta hồn nhiên hát, biến hình thanh sáng, khát thực đóng khuôn cõi dục, thèm nao nao bàn tay yêu thương, đôi mắt bóng chiều xa săm, phúc cảm dồn nén khí thiêng, linh tượng thân thương tràn ngập… (Thông điệp tinh thần huyền thoại văn hóa trí tuệ xanh).