hồng hoang 49

Nghịch lý “thị giác” vẫn luôn luôn không có lời giải cho sáng tạo nghệ thuật… Phía trước khó có thể đoán định tạo hình đương đại tương lai… Những đứa con tinh thần luôn ngỗ ngược bất thường chứa nội lực và cá tính tự do, chứa ý tưởng nhân văn con người thời đại mới – luôn luôn mới! Người đàn bà ngang ngược không đẹp theo quan niệm thông thường, bà căng tròn vô địch, khai mở Olympic thời đại trên nền màu vô cùng vô ảnh, tầng tầng xếp xếp thông điệp tư tưởng tương lai. (Thông điệp thời đại mới).