HỒNG HOANG 43

Vào đời – khởi thuỷ nhận thức… Không từ cái tôi vô hình trống rỗng, không từ cái tôi quên những viên gạch thời gian… (Thông điệp cảnh tỉnh sự buông xuôi, tự do bản năng vô học…).